Ditec ZENPAD

Ditec ZENPAD bir USB programlama ünitesi olup ZEN MANAGER yazılımı sayesinde Ditec ZEN vericilerini ve yapılandırmak için kullanılabilir. BIXMR/BIXMR2 telsizinin bellek modülleri kontrol işlemini yalnızca bir PC yardımıyla yapar.

ZEN Manager kurulum yönetiminin üç seviyede gerçekleştirilmesini sağlayan kusursuz bir yazılımdır:

Verici menüsü:

Uygun kısımda vericilerle ve telsiz kontrol aygıtlarıyla ilişkili tüm işlevler yönetilebilir.

 • fabrika modeli ve kodu gösterilir
 • yapılandırmayı okur
 • yeni yapılandırma
 • fabrika yapılandırmasını eski haline getirir
 • çok protokollü bir uzaktan kumandayı yapılandırır: her bir tuş farklı bir dille (sabit kod, atlama kodu, şifreli AES 128-bit, korumalı mod) yapılandırılabilir.

Verici (BIXMR / BIXMR2) bellek modülünün menüsü:

Her bir bellek modülü için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

 • ilişkili verilerin yetkilendirme listesini kontrol eder
 • verileri ve yeni bir vericiyi ekleme ihtimalini taşıyan vericilerin listesini okur ve kanal yapılandırmasını değiştirir, listeyi bir arşive veya bellek modülüne aktarır
 • bir PC’deki uzaktan kumanda ünitelerinin veri tabanını oluşturur ve yedekler
 • yeni uzaktan kumanda listesini bir bellek modülüne yazar
 • sıfırlar
 • bellek modüllerini ait oldukları kuruluma göre düzenleme imkanına sahiptir

ZEN MANAGER uzaktan kumandaları yapılandırmanızı sağlar ref. ZEN2 – ZEN2W – ZEN2B – ZEN2Y – ZEN2G – ZEN2R – ZEN4 – ZEN4W – ZEN2MT – ZEN4MT – ZENP2 – ZENP4.

Kurulum menüsü

Her bir kurulumun genel yönetimi:

 • kurulum bilgileri: kurulum tarihi, açıklama, yer, vs.
 • teçhizatları interaktif bir harita üzerinde gösterir
 • teçhizatlara uygulanan bakım müdahalelerini kaydeder
 • Excel’e aktarılabilen .csv formatında rapor oluşturma imkanına sahiptir
 • veritabanına dosya ekleme imkanı (.txt, .doc, .docx, .xls, . xlsx, .csv, .pdf).

İş yeri koruması için korumalı mod

ZENPAD programlama ünitesi sayesinde, bu modülün (korumalı mod) tüm uzaktan kumandalarıyla

Ürün açıklaması

İndirmeler